Byvandring i 1900-tallets København – Påskekrisen

På denne byvandring i København fortæller historiker Christian Holm Donatzky om Påskekrisen i 1920. I påsken 1920 afskedigede Christian 10. regeringen og kastede dermed landet ud i en af de mest dramatiske politiske kriser i Danmarkshistorien. Den havde mange elementer – stridigheder mellem partierne i rigsdagen, valglov, arbejdskamp og ikke mindst det sønderjyske spørgsmål frem mod genforeningen samme år.

Hvor går rundvisningen hen?

Fra Højbro Plads går turen forbi Christiansborg, som var hjemsted for stridigheder mellem partierne om reguleringspolitik og valglov. Vandringen fortsætter forbi statsministeriet – Zahle blev afskediget den 29. marts. Herfra til Vester Voldgade, hvor Overformynderiet lå. Overformynder M.P. Friis blev statsminister under krisen. Københavns Borgerrepræsentation bidrog til denne løsning på krisen, og rundvisningen går forbi Rådhuset, inden den fortsætter til Cirkusbygningen, Studenterforeningen og Grundtvigs Hus, hvor der blev afholdt vigtige møder op til krisen. Gåturen slutter i Nørre Farimagsgade ved bygningen, som husede avisen Social-Demokraten, der agiterede kraftigt under krisen.

Denne byvandring i København om Påskekrisen kan bestilles som privat gruppetur hele året rundt. Se mere under gruppeture. Se hele programmet for de åbne byvandringer i København og Helsingør under historiske byvandringer.