Historisk rollespil om Grevens Fejde

Har dit firma eller din skole lyst til selv at være en del af Danmarkshistorien? Grevens Fejde arrangeres som forhandlingsrollespil. Grevens Fejde er den sidste borgerkrig i Danmark. Den opstod efter Frederik I’s død i 1533, hvor religionskampen var i gang, og hvor grupper i samfundet stræbte efter større indflydelse.

Deltagerne bliver delt op i forskellige grupperinger. Der er de københavnske borgere, der kræver handelsprivilegier og reformation. Der er de katolske bisper, der bekæmper reformationen med næb og klør. Der er den jyske adel, der altid søger at øge deres magt. Der er bønderne, der er godt trætte af godsejernes dominans. Malmø og Lübeck slutter sig til københavnerne kamp, mens svenskerne allierer sig med adelen. Frederik I’s søn Hertug Christian forsøger at køre sig selv i stilling som konge.

Laves på dansk og engelsk, mere information: info@historytours.dk eller 28 49 44 35. Læs mere om andre events under historiske events.