Pressemeddelelse udsendt den 28. april 2019

Gå på byvandring i Reformationens København

 

Hør om Christian 2., Reformationen og hospitaler på History Tours’ byvandringer om 1500-tallets København hver lørdag i maj kl. 12 fra Højbro Plads ved rytterstatuen af Absalon.

Lørdag den 4. april begynder sæsonen for History Tours’ åbne byvandringer i København med en byvandring om 1500-tallets København. For 500 år siden var Christian 2. konge. Christian 2. gik nærmest reformamok. Han indførte nye love for by og land, hentede nederlandske bønder til Amager, indførte påbud om rengøring af det uhumske København, indførte et forbud mod fysisk afstraffelse af skolebørn og regulerede handlen til gavn for byerne. Christian 2. regerede dog kun i 10 år, da han blev sat fra bestillingen af Rigsrådet. Adelen sendte ham et opsigelsesbrev, da de ikke var tilfredse med hans handelspolitik.

Historiker Christian Holm Donatzky, der er guide på vandringen, fortæller:

”Adelen ville sætte en stopper for flere af Christian 2.’s reformer, men den store reform af kirken kunne ikke stoppes. Det var dog først efter en voldsom borgerkrig – Grevens Fejde – at sejrherren Christian 3. kunne erklære Danmark-Norge lutheransk. Reformationen blev fuldt gennemført. Det fik stor betydning for dele af det danske samfund. Det betød bl.a., at klostrene lukkede, og kongen blev kirkens øverste myndighed – en forbindelse mellem kirke og stat, vi stadig har i dag.”

Turen starter på Højbro Plads ved rytterstatuen af Absalon hver lørdag kl. 12 i maj. Fra Højbro Plads går turen i den ældste del af København og går først til Bremerholmen, hvor flådens værft lå. Herfra går vandringen til Nikolaj Kirke, der var reformationsbevægelsens centrum i København. Vandringen kommer forbi Helligåndshuset, der fungerede som hospital, men dog mere havde karakter af plejestiftelse end af behandlingshospital. Behandlingen førte ofte også til et værre resultat end udgangspunktet. Vandringen slutter på Jarmers Plads ved Jarmers Tårn; en rest af fæstningen fra 1500-tallet.

Byvandringen om 1500-tallets København er anden tur i History Tours’ sæsonhjul, hvor 600 års Danmarkshistorie bliver fortalt på 6 forskellige vandringer’ – et århundrede per måned.

———————-

History Tours’ program april-september 2019, ture på dansk:

Hver lørdag kl. 12:
April: 1400-tallet – Middelalderens Helsingør
Maj: 1500-tallet – Reformationens København
Juni: 1600-tallet – Handlens København
Juli: 1700-tallet – Enevældens København
August: 1800-tallet – Grænseløse København
September: 1900-tallet – Folkets København

Mødested i Helsingør: Havnepladsen ved Sveasøjlen.

Mødested i København: Højbro Plads ved rytterstatuen af Absalon.

Byvandringerne varer ca. 1½ time. Prisen er 100 kr. per person per vandring. Prisen for sæsonkort er 400 kr.

Bestilling er ikke nødvendig. Det er muligt at bestille gruppeture og events hele året rundt.

Christian Holm Donatzky medvirker i Historiequizzen på DRK.

Yderligere oplysninger og interview:
Christian Holm Donatzky, historiker, cand.mag. Tlf. 28 49 44 35. www.historytours.dk